hvad vi ... os til noget andet

I manuskriptet er ordene 'hvad vi ... os til noget andet,' indføjet, og følgende, tidligere skrevne, ord er overstreget af Munk: 'en Ting vi hele Tiden maa fastholde er principielt ligegyldig,'.