de af den moderne ... bekræftede Steder

I manuskriptet er ordene 'de af den moderne siden bekræftede Steder' indføjet, og det følgende, tidligere skrevne, ord er overstreget af Munk: 'Kærlighedsløsenet'.