forudsat Existensen

I manuskriptet er ordene 'forudsat Existensen' indføjet af Munk.