I manuskriptet har Munk overstreget ordet 'Krig' og derefter indføjet ordet 'Fred'.