Overstregede ord

Følgende ord er her overstreget i manuskriptet af Munk selv: 'De ved maaske, Jacob Sølling er en saadan Udgave, trykt i dette Sogn, med min Far som Forlæggeren,'