for jeg har selv digtet Dem

I manuskriptet er ordene 'for jeg har selv digtet Dem' indføjet, og følgende, tidligere skrevne, ord er overstreget af Munk: 'og hele dette Sogn godt, jeg er en gammel Bekendt af Alma Jensen'.