Husfæster

Ordet "fæster" betegner de bønder, der boede på gårde, hvor herremanden havde livsvarig brugsret til jorden. En, der er fæstet, står i modsætning til en "selvejer", dvs. en person der selv ejer den ejendom, han bebor eller driver. Netop fæsterens modsætning nævnes lidt længere fremme i replikkerne med "gårdmanden". [ODS]