Pjece

Fra fransk "pièce". Betegner her et mindre skriftligt eller litterært arbejde som fx en afhandling, en epistel, et teaterstykke. [ODS]