lade mig til og raade

Ordet "lade" betyder i denne sammenhæng at "overlade, indrømme en noget" - formen "at lade til" er siden blevet afløst af det fast sammensatte verbum "tillade". Formuleringen "og råde" er et talesprogstræk, hvor "og" bruges i stedet for "at". [ODS]