Ultimatum

En endelig eller sidste erklæring, hvori en stat over for en anden, især efter resultatløse forhandlinger, opstiller visse krav, som den forlanger opfyldt inden for en vis frist. Ordet kommer fra latin: "ultimus" (sidst). [ODS]