Naaeriŋ

Dialekt for "nadver" (måltid) og bruges på landet om dagens sidste måltid: aftensmaden. [ODS]