Nivellering

Landmålerudtryk kommet af det franske "niveau" - her brugt i overført og nedsættende betydning: "sænke niveauet", "forfladige". [ODS]