med velberaad Hu

Fast udtryk, betegner det at gøre noget med overlæg, forsætlig. [ODS]