Fripostighed

I denne sammenhæng kan ordet dog være brugt nedsættende og betegne en for høj grad af frimodighed: En frimodighed som er for fri og selvsikker af væsen eller især udtryksmåde: næsvished, frækhed. [ODS]