hvor kunde hun for

Ordet "hvor" har her funktion af mådesadverbium: "Hvordan kunne hun gøre for ..." [ODS]