bandlyst

En "bandlysning" (oldhøjtysk ord for befaling, påbud eller forbud, som betegner en straf i form af udelukkelse fra et samfund, et fællesskab) og en "forbandelse" betegnede tidligere samme sag, men i denne sammenhæng betyder det at nedkalde højere magters vrede eller straf over nogen. [ODS]