Vort tusindaarige Rige

Højst sandsynligt en hentydning til Danmarks historie: År 1900 opfattede man, med baggrund i Jellingestenen, som Danmarks Tusindårs-jubilæum. I den anledning blev der skrevet mange fædrelandssange, herunder Valdemar Rørdams “Danmark i tusind Aar”. Kan også i en overført betydning være en reference til den bibelske forestilling om et jordisk lykkerige forud for dommedag. Ifølge Johannes' Åbenbaring (NT: Åb 20,1-6) fængsles Satan ved tidernes ende i 1000 år, mens Kristus og de troende hersker på Jorden. Derefter indtræffer dommedag og skabelsen af en ny Himmel og en ny Jord. I nyere tid er tanken om tusindårsriget blevet forbundet med jordisk udviklingsoptimisme og fremskridtstro, ligesom forestillingen er brugt som politisk symbol, fx i Hitlers retorik. [DSD]