Skæls Aaer

Stående udtryk: skelsår og -alder, som betegner et særligt alderstrin, da et menneske er nået så langt i sin udvikling, at det anses for at være i stand til selv at skønne om sine forhold, fatte beslutninger og tage ansvar for sine handlinger. Betegnelsen gælder især 14–15-årsalderen eller konfirmationsalderen. [ODS]