aa saa boer du aa Ane hær paa Goeriŋ, aa saa boer jæ aa huŋ i Høuset, aa saa svaare du aa Ane vus iŋ ves aaerli Iŋtait, som vi to kaa leve ortli ae

Arrangementet kaldes "aftægt", hvilket var en almindelig brugt ordning på landet i ældre tid, som gik ud på at sikre forsørgelsen af overdrageren af en fast ejendom. En aftale om aftægt indebar ofte, at den nye ejer sikrede den tidligere ejer en gård eller bolig i tilknytning til ejendommen og visse ydelser, så længe denne og/eller ægtefællen var i live. [ODS & DSD]