Herodesstykket

Kaj Munks "En Idealist" (1928) om Herodes den Store (73-4 f.Kr.).