Pontius Pilatus

Romersk præfekt (leder eller kommandant for forskellige enheder i den romerske hær) i Judæa og Samaria, 26-36 e.Kr. Han nævnes i evangelierne, hvor han spiller en afgørende rolle i korsfæstelsen af Jesus. Mod sin egen overbevisning, fulgte Pilatus folkemængdens ønske og blev således medansvarlig i domfældelsen og korsfæstelsen af Jesus. [DSD]