fro

Jf. tysk "froh". Betyder glad, munter, fornøjet. [ODS]