dulgte

I betydningen at holde noget skjult. [ODS]