Nazaræeren

Græsk (nazoraios) for indbygger i eller person stammende fra byen Nazareth i det sydlige Galilæa. [DSD]