lid

I betydningen "at stole på", jf. udtrykket "at sætte sin lid til nogen eller noget". [ODS]