Genezareth

Bibelsk navn for Tiberias Sø, hvor Jesus stillede stormen og gik på vandet, i Bibelen også kaldt Galilæa Sø. Jesu fire første disciple var fiskere ved Genezareth sø. [DSD & BOE]