Sanatorium

Kommer af det latinske "sanare" (hele, helbrede) og betegner et behandlingssted, hvor patienter med en kronisk sygdom opholder sig i længere tid. Under tuberkulosens hærgen i Europa i slutningen af 1800-tallet oprettedes der i Tyskland flere tuberkulosesanatorier, hvilket bredte sig bl.a. til Danmark, hvor Vejlefjord Sanatorium blev taget i brug i 1900. [DSD]