Kong Farao og Kong Herodes

Andersen refererer til de to kongers yderst brutale handlinger: Kong Farao kendes fra GT: 2. Mos. 1,22, hvor han befaler, at alle drengebørn skal kastes i Nilen. Kong Herodes (73–4 f.Kr.) var konge over Judea i 32 år og er bl.a. kendt fra Matthæusevangeliet i Det Nye Testamente, hvor Herodes lader alle drengebørn under to år i Bethlehem dræbe. Kaj Munk skrev i 1928 skuespillet "En Idealist" om Herodes den Store. [BOE]