Skørlevner

Kommer af det gammeldanske "skør" (ukysk, utugtig) og betyder løsagtig, letfærdig, usædelig levned. [ODS]