Tilskikkelser

Betegner det forhold, at Gud eller skæbnen udsætter en for noget, især i form af modgang, prøvelse, sorg eller ulykke. [ODS]