ham

Det her omtalte bespisningsunder er fortalt flere steder i Det nye Testamente: Joh. 6,1-14; Matt. 14,13-21; Mark. 6,30-44; Luk. 9,10-17.