Suspensionen

At man ikke længere kan forblive i embedet.