varligt

Det samme som "varsomt", "forsigtigt". [ODS]