Isaks Rædsel

Isak, den anden af det gamle Israels tre patriarker, der skildres i 1. Mosebog, var søn af Abraham og far til Jakob og Esau. Pe Andersen refererer i denne sammenhæng til fortællingen om Isak, der for sin faders hånd på Guds bud skal ofres, jf. GT: 1. Mos. 22, for ikke at have adlydt Guds befaling.