paa det Lag

Talesprogsudtryk der egentlig betyder "på den måde", men som i nægtende sætninger bliver brugt som en slags forsikring: aldeles ikke, tværtimod, langtfra. [ODS]