Salep

Arabisk ord (sahlab) for et stivelseagtigt stof, udvundet af visse planters rodknolde, der tidligere blev anvendt i opløst tilstand i saftsuppe, som middel mod bl.a. diarré. [DSD]