Frygten for at blive uren — før Paaske — inde i en Hednings Hus

Jf. NT: Joh. 18,28.