bolet med en jordisk Kvinde

Her tænkes på forestillingen om, at Jesus er undfanget ved Helligånden, jf. NT: Luk. 1,35.