blandt Toldere og Skøger og Syndere af allehaande Slags

Jf. NT: Matt. 9,19.