den Jesus, der har kaldt sig eders Konge

Jødernes konge: Ifølge NT: Matt. 27,11, NT: Mark. 15,2 og NT: Luk. 23,3 siger Jesus ikke direkte, at han er jødernes konge, men svarer kun "Du siger det selv", da Pilatus spørger ham om det. Ifølge Joh. 18,33-38 uddyber Jesus dette svar ved at sige, at hans rige ikke er af denne verden. Dette sker ifølge evangelierne først under forhøret hos Pilatus. Før den tid har Jesus ikke nævnt, at han var jødernes konge.