kaldet mig sin Fader

Det har Jesus gjort mange steder, tydeligst i bønnen Fadervor, se NT: Matt. 6,9-13.