Satanas

Ordet er hebraisk og betyder modstander, fjende, Satan eller djævlen. Den særlige stavemåde her peger på ordets latinske eller græske form. [ODS]