trende

Kommer af det oldnordiske "þrennir" (det tredobbelte) og betegner almindeligvis et antal af tre. Jf. "tvende" (to). [ODS]