han vilde rive Templet til Jord, og løjet frækt, at atter op han vilde bygge det i trende Dage

Ifølge NT: Joh. 2,19 fremsiger Jesus denne profeti i begyndelsen af sit virke, men ifølge de andre evangelier er den en del af anklagen mod ham - en anklage, som dog ikke kan bevises jf. NT: Matt. 26,61 og NT: Mark. 14,58.