mægtig som jeg og skulde sidde ved min Side

Da Jesus under forhøret hos ypperstepræsten bliver spurgt, om han er Guds søn, svarer han ja og fortsætter: "Herefter skal I se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer" (NT: Matt. 26,64). I skuespillet bruges citatet fra GT: Dan. 7,13.