martre

Fra højtysk ("martern, marteln") for det at tilføje voldsomme og ofte langvarige legemlige smerter, tortur. [ODS]