Du siger det; jeg er det

Her har Munk fulgt Johannesevangeliet ret nøje i sin gengivelse af forhøret hos Pilatus jf. NT: Joh. 18,37.