Selv har han spist og drukket som de andre, aldeles ikke vist Afholdenhed, hvad altid er Profeters første Pligt

Jf. NT: Matt. 11,19.