I Grave, fyldt med Raaddenskab og Lede, men udadtil besmurt med Kalk, som Jesus engang har kaldt vort Præsteskab med Rette

Jf. NT: Matt. 23,27.