Blu

Betegner en følelse af skam eller blufærdighed (jf. Bluelse, Blusel). [ODS]